Υπηρεσίες Μηχανικού

              Από το γραφείο μας παρέχονται όλες οι υπηρεσίες σε πολεοδομικά θέματα,άδειες δόμησης και σε ότι σχετίζεται με εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών.Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς του κατασκευαστικού κλάδου.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως έργα υψηλών κατασκευαστικών απαιτήσεων .Σε χώρους διαφορετικών χρήσεων όπως  κτίρια κατοικιών, εμπορικά καταστήματα , καταστήματα εστίασης κ.α.Διαθέτουμε ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργαζομένων τεχνικών. Εφαρμόζουμε με αρτιότητα την Αρχιτεκτονική,Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική ή μελέτη φωτισμού που έχει εκπονηθεί .