Κατασκευή – Επίβλεψη

-Οικοδομικές εργασίες.
-Εργασίες θερμομόνωσης και στεγανοποίησης.
-Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
-Υδραυλικές εγκαταστάσεις
-Ξυλουργικές εργασίες και ειδικές κατασκευές.
-Τοποθέτηση πλακιδίων και φυσικών πετρωμάτων.